0(242)221 19 42

Kaplama Aşamaları

LASTİK KONTROLÜ

En az bir ömür daha güvenle taşıyabilecek, kaplama işlemi için uygun lastiklerin seçildiği aşamadır.

TAMİR

Lastik kaplama işleminin bir parçasıdır. Tamir işlemindeki amaç lastikteki yaranın orijinal esneklik ve mukavement korunarak ekonomik ve güvenli bir şekilde onarılmasıdır.

RASPALAMA

Lastik yüzeyindeki oksitlenmiş kauçuğu uygun pürüzsüzlük sağlayarak ve lastiğin orijinal şekline bağlı kalarak balans yaratmadan temizlemektir.

KRATER AÇMA

Krater açma işlemi kaplama işleminin en önemli aşamalarından biridir. Çünkü lastikteki yaraların temizlenmesi bu istasyonda yapılır. Lastiğin kaplamadan sonra iyi performans vermesi bu istasyonda yapılan işçiliğin kalitesiyle doğrudan orantılıdır.

SOLÜSYONLAMA

Solüsyonlamada amaç lastik pişene kadar sırtı lastiğe yapışık tutmak, temizlenmiş lastik yüzeyine havanın neminin nüfuz ederek oksitlenmesini önlemek ve kordların uç kısımlarını kapayarak sızdırmazlık görevi görmektir.

DOLGU

Dolgu işlemi yaraların temizlenmesi sonucu oluşan çukurları doldurarak düzgün bir yüzey elde etmeyi amaçlamaktadır.

SIRT UYGULAMA

Doğru sırt kauçuğunun uygun şekilde raspalanmış ve solüsyonlanmış lastiğe uygulanması işlemidir.

ZARFLAMA

Sırt kauçuğu ile raspalanmış lastik yüzeyi arasında basınç farkı oluşturarak sırtın lastiğe iyice yapışmasını sağlayan bir işlemdir.

PİŞİRME

Kaplama işleminde pişirme kauçuğun lastik gövdesine vulkanizasyon denilen bir kimyasal yöntemle yapışmasıdır. Pişirme işlemi otoklav denilen ve birden fazla lastiği içine alabilen özel kazanlarda yapılır.

SON KONTROL

Kaplanması tamamlanan lastiklerin uzaman kişilerce kontrol edilerek kullanıma uygun olup olmadığının yapıldığı işlemdir.